วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถจ่ายเป็น เงินสด เช็ค หรือเงินโอน ตามแต่สะดวก

เงินสด

จ่ายได้เลย

 

เช็ค

สั่งจ่ายในนามบริษัท จุฑามาศ จำกัด

 

โอนเงิน

บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 240-300-150-2 ในนาม บริษัท จุฑามาศ จำกัด
หลังจากโอนเงินแล้วช่วยกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบ โดยการ Fax/e-mail สลิปการโอน ยืนยันการสั่งซื้อ พร้อมชื่อ ที่อยู่


ติดต่อ ฝ่ายขาย

เบอร์โทรศัพท์ 02-749-7428 

Visitors: 549,883